Våre kunder

Bull Aktiv har oppdrag for et bredt spekter av kunder fra mindre norske bedrifter til multinasjonale selskaper. Vi har tett dialog med våre kunder og trives med at vi kontinuerlig blir utfordret på å utvikle vårt tilbud i tråd med endringer hos bedriftene og samfunnet for øvrig. Samarbeidet med våre kunder står sentralt i Bull Aktiv, og vi mener det er en avgjørende faktor for at vi klarer å opprettholde og utvikle lange kundeforhold.

Basert på erfaringene fra å håndtere bredden av våre kunder, er vi i stand til å skreddersy et tilbud ut ifra ønsker og behov i deres bedrift. Les mer om tjenesten vi leverer under fanen Bedrift.

 

 

Om det skulle være ønskelig å få referanse fra noen av våre kunder, ta kontakt.

 

 

Et utvalg av våre kunder: