Digital trening

I tillegg til økter med fysisk tilstedeværelse tilbyr Bull Aktiv skreddersydde nettbaserte løsninger for sine bedriftskunder. Dette er både i form av live-økter over ulike digitale plattformer og forhåndsproduserte treningsvideoer. De digitale treningene utvikles for å inspirer og aktivere bredden av de ansatte uavhengig av fysiske forutsetninger og lokasjon.  Bull Aktiv sine digitale treninger er en god måte for bedriften å posisjonere seg som en attraktiv arbeidsgiver og bidra til bedre helse blant alle de ansatte. 

Bull Aktiv ser på det som avgjørende at vi gjennom våre leveranser klarer å lage et lavterskeltilbud, som treffer bredden av de ansatte, og legger til rette for regelmessig fysisk aktivitet. Samtidig vil vi alltid legge inn ekstra utfordringer og elementer for de som allerede har en aktiv hverdag.

Tilbudet består av følgende hovedprodukter:

  • Live-økter med faglig dyktige og inspirerende trenere.
  • Videoinnhold med konkrete økter, treningstips, utfordringer og mer for å skape økt aktivitet og motivasjon.

Innholdet utvikles i samarbeid med det digitale treningsverktøyet SkiX og produksjonsselskapet Nordur Film.

Ta gjerne kontakt dersom din bedrift kunne ønske å se på et samarbeid om nettbaserte løsninger for trening i din bedrift.

Promovideo live-økt:

Eksempel på treningsvideo:

Under har vi satt opp noe av innholdet vi leverer.

  1. Forebygge og unngå rygg- og nakkeproblemer i en hverdag med innslag av hjemmekontor. Hjemmekontor kan gi fysiske utfordringer, spesielt knyttet til rydd og nakke. Vi ønsker å øke bevisstheten og bidra til å forebygge dette. Vi lager instruksjonsvideoer med øvelser og triks og kan stille til korte møter på Teams eller liknende der en trener avholder korte økter for å bidra til bevegelse og skadeforebygging.
  2. Treningsøkter til inspirasjon og utfordring for de ansatte. For å stimulere til trening ser vi at mange trenger nye utfordringer og variasjon for å opprettholde aktivitet over tid. Vi setter opp eksempeløkter, lager instruksjonsvideoer og utfordrer de ansatte på ulike elementer innen trening. Vi har svært kompetente trenere, som Sindre Buraas og Therese Johaug, som både inspirer og deler av sin kunnskap.
  3. Treningsprogram. For å systematisere aktivitet er det ofte svært effektivt med konkrete treningsprogram. Har kan vi sette opp rammeprogram for trening, som gir rom for å gjøre individuelle tilpasninger uavhengig av nivå.
  4. Utfordringer, tips og triks. Overnevnte punkter kan kombineres med utfordringer, tips og triks til de ansatte. Dette kan f.eks gå på antall treningsøkter pr uke, gjennomføre spesifikke økter/øvelser eller interne konkurranser.

Comments are closed