Treningsvideoer

Coronasituasjonen setter nye krav til bedriftene for å stimulere til en aktiv hverdag og unngå helseplager som rygg- og nakkeproblemer for sine ansatte. Bull Aktiv har derfor tilpasset måten vi følger opp våre bedriftskunder. I stedet for å gjennomføre gruppetreninger, skreddersyr vi nettbaserte løsninger som skal inspirere til individuell trening blant de ansatte.

Sammen med våre trenere produserer vi blant annet treningsvideoer til våre bedriftskunder:

Bull Aktiv ser på det som avgjørende at vi gjennom våre leveranser klarer å lage et lavterskeltilbud, som treffer bredden av de ansatte, og legger til rette for regelmessig fysisk aktivitet. Samtidig vil vi alltid legge inn ekstra utfordringer og elementer for de som allerede har en aktiv hverdag.

Under har vi satt opp noe av innholdet vi leverer.

1. Forebygge og unngå rygg- og nakkeproblemer på hjemmekontor. Hjemmekontor kan gi fysiske utfordringer, spesielt knyttet til rydd og nakke. Vi ønsker å øke bevisstheten og bidra til å forebygge dette. Vi lager instruksjonsvideoer med øvelser og triks og kan stille til korte møter på Teams eller liknende der en trener avholder korte økter for å bidra til bevegelse og skadeforebygging.
2. Treningsøkter til inspirasjon og utfordring for de ansatte. For å stimulere til trening ser vi at mange trenger nye utfordringer og variasjon for å opprettholde aktivitet over tid. Vi setter opp eksempeløkter, lager instruksjonsvideoer og utfordrer de ansatte på ulike elementer innen trening. Vi har svært kompetente trenere, som Sindre Buraas og Therese Johaug, som både inspirer og deler av sin kunnskap.
3. Treningsprogram. For å systematisere aktivitet er det ofte svært effektivt med konkrete treningsprogram. Har kan vi sette opp rammeprogram for trening, som gir rom for å gjøre individuelle tilpasninger uavhengig av nivå.
4. Utfordringer, tips og triks. Overnevnte punkter kan kombineres med utfordringer, tips og triks til de ansatte. Dette kan f.eks gå på antall treningsøkter pr uke, gjennomføre spesifikke økter/øvelser eller interne konkurranser.

Som alltid er det avgjørende for Bull Aktiv å finne skreddersydde løsninger ut ifra den nåværende tilstanden og ambisjonene i den enkelte bedrift. Vi håper dette kan være aktuelt i din bedrift. Ta kontakt, så kan vi sammen komme frem til godt opplegg!

Comments are closed