Totalleverandør av fysiske aktiviteter og events for bedriftsmarkedet

I samarbeid med våre kunder skreddersyr vi helhetlige og inspirerende aktiviteter for bredden av de ansatte. Vi tilbyr en rekke ulike aktivitetsformer og events med fokus på teambuilding.

Et viktig mål er å legge opp til varierte aktiviteter gjennom hele året som skaper engasjement blant de ansatte og tilhørighet til bedriften. Vi tilpasser våre aktiviteter ut ifra deltakerne slik at alle i bedriften kan delta og få personlig veiledning og oppfølging av våre dyktige instruktører. 

Utvalg av våre mest populære aktiviteter

Hvorfor skal bedrifter investere i fysiske aktiviteter for sine ansatte?

De ansatte er den viktigste ressursen i alle bedrifter. Fysiske aktiviteter kan bidra til å øke effektiviteten og trivselen på arbeidsplassen gjennom å:

  • Øke fysisk og mentalt overskudd, bedre konsentrasjonsevnen, redusere stress og øke søvnkvaliteten.
  • Skape samhold og gi en mer attraktiv arbeidsplass.
  • Forebygge og redusere risikoen for en rekke livsstilssykdommer som muskel- og skjelettplager, kardiovaskulær sykdom og psykiske lidelser.
  • Redusere sykefraværet.

Hvorfor skal bedrifter investere i events?

For å få de ansatte til å fungere best mulig sammen. Gjennom våre teambuildings-aktiviteter:

  • Skapes tilhørighet, fellesskap og bedriftskultur ved felles utfordringer og opplevelser i fantastiske omgivelser.
  • Utvikles egenskaper som samarbeid, kommunikasjon, stressmestring og problemløsning gjennom lagøvelser.